1 2 3 4


SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA KÜLFÖLDRE

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZONOS VÉDELEM MELLETT A külföldre történő adattovábbítás vonatkozásában az adatvédelmi törvény alapelve az azonos védelem biztosítása volt. Sokáig ez úgy került megfogalmazásra, hogy az adatkezelés feltételeinek minden egyes adatra teljesülniük kellett.
Egy módosítás eredményeként már nem csak az érintett hozzájárulása vagy törvény alapján volt lehetőség személyes adatok külföldre történő továbbításra, hanem nemzetközi szerződés alapján is. Az adatkezelés feltételinek minden adatra teljesülése helyett a célország joga által biztosított megfelelő védelem került be a törvényszövegbe. A külföldi állam jogának az Európai Unió által meghatározottak szerint kellett megfelelő védelmet nyújtania, hogy továbbítható legyen a személyes adat. Eléggé pongyola megfogalmazásban mintha fordított vízumról lenne szó: az az ország kér vízumot a határ átlépéséhez, amelyből kilépni szeretnénk.

ADATTOVÁBBÍTÁS EU TAGORSZÁGBA Magyarország uniós csatlakozásának eredményeként került be az adatvédelmi törvénybe (amelynek "utódja" a jelenlegi infotörvény), hogy ha a személyes adatok továbbítása az Európai Unió tagállamába történik, akkor arra nem kell alkalmazni a külföldra történő adattovábbítás szabályait.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS ALAPJÁN Bő egy év múlva ismét változtak a személyes adatok külföldre történő továbbításának szabályai. Tisztázásra került, hogy az érintett hozzájárulása esetén nem volt szükség arra, hogy a célország joga megfelelő védelmet biztosítson. A megfelelő védelem akkor feltétel, ha az adattovábbítást törvény kötelezővé teszi. Emellett vagylagosan több új eset is bekerült a törvénybe, amelyek esetén a célország jogának védelmét megfelelőnek lehet tekinteni. Így a módosítással a EK Bizottságának ilyen irányú döntése, a célroszág és Magyarország közötti szerződés, illetve a külföldi adatkezelő az alkalmazott szabályok bemutatásával igazolja a műveletek megfelelőségét.

ADATTOVÁBBÍTÁS EGT-BE Bő két év múlva módosultak az infotörvény elődjét jelentő adatvédelmi törvény szabályai akként, hogy már az EGT államokba történő személyesadat-továbbításra sem kell a külföldre történő adattovábbítás szabályait alkalmazni.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd


Adatvédelemmel kapcsolatos cikkek:
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya >>>
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya áthúzódó adatkezelések esetén, a területi hatály >>>
 • Adatvédelmi törvény területi hatálya: adatkezelési bújócska >>>
 • Az adatkezelés fogalmának változásai az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó meghatározása az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Adatvédelmi jog, adatvédelmi törvény >>>
 • Adatvédelem: új adatvédelmi törvény 2011 >>>

 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>