1 2 3 4


A HÍRKÖZLÉSI TÖRVÉNY CÉLJA

Az ügyvéd számára sok esetben feleslegesnek tűnhetnek a kifejezetten jogot vagy kötelezettséget nem telepítő rendelkezések egy jogszabályban. Ezekre a rendelkezésekre bíróság vagy hatóság előtt sok esetben nehéz eredménnyel hivatkozni azzal kapcsolatban, hogy valamilyen jog megilletné ügyfelünket, vagy vele szemben valamilyen jogsértést követett el valaki. Fontos lehet azonban ezeket ismerni az ügyvéd számára, mivel ezek segítenek mélységében megérteni a jogszabályi rendelkezéseket, a rendelkezések értelmezése során az ügyvéd számára fontos "fegyvert" jelenthetnek bíróságok vagy hatóságok előtt.

A törvéy célja a távközlési törvényben nem került kifejezetten meghatározásra. A törvény számozatlan bevezető rendelkezése között mind a törvényalkotás által követett érdekek között szerepelt az igények kielégítése, a korszerű távközlési szolgáltatáso fejlesztése, a verseny elősegítése. Mindezt a nemzetközi szabályokkal összhangban. Fontos, hogy a Hírközlési Törvényben is megjelent a piaci verseny, azonban ekkor a törvény még csak elősegítette et a versenyt a bevezető rendelkezések szerint. A Hírközlési törvény ehhez képest már bevezető rendelkezéseiben is bővebben határozza meg a célokat. Így bekereültek a hírközlési törvénybe a hírközlési infrastruktúra továbbfejlesztése. Emellett megjelent hírközlés mint piac fejlődősének és védelmének biztosítása. A piaci versennyel kapcsolatban már nem csak "elősegítés", hanem "biztosítás" volt a célja a törvénynek. A fogyasztók hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása is megjelent, amely igényeket a törvény biztonságos, megfelelő minőségű és megfelelő árazású szolgáltatásokkal tartott a törvény kívánatosak. A hírközlési hálózatoke gyüttműködése új elemként jelent meg a bevezető rendelkezésben. Megjegyezzük, hogy a hűlózatok együttműködése nem újkeletű kívánalma a jogalkotónak, annak ellenére, hogy a távközlési törvényben kifejezetten nem került ez rögzítésre a célok között, de tartalmazott rendelkezéseket ezzel kapcsolatban.

A Hírközlési Törvény alapvető célként jelölte meg a hírközlési szolgáltatáso elérhetőségét, amelyet közérdekű célnak tekintett. Hasonló tárgykörű az egyetemes szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosításának célja.

Gazdasági jellegű célként jelentek meg a Hírközlési Törvényban a hírközlési verseny fejlődésének elősegítése, a jelentős piaci erő ellensúlyozása, a piaci résztevők esélyegyenlőségét biztosító és új szereplők piacra lépését biztosító mechanizmusok kialakítása.

Más jogágak érvényesülésével kapcsolatos célok az adatvédelem, környezetvédelem és a fogyasztói érdekek védelmének elősegítése és érvényesítése.

Nemzetközi vonatozású célok az Európai Közösség szabályainak való megfelelés, a nemzetközi kötelezettségek teljesítése.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvédKapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog • További cikkek hírközlés témakörben:
 • Hálózatfajták, koncesszió és koncessziós szerződés a hírközlési törvény első időszakában >>>

 • Hálózati és előfizetői szerződés a Hírközlési Törvényben >>>

 • Beszédcélú és adatátviteli hírközlési szolgáltatások minősége >>>

 • Azonosító- gazdálkodás és hírközlés védelme zavarás esetén >>>

 • Távközlési és hírközlési törvény területi és személyi hatálya >>>


 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>