1 2 3 4


ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÁS:
KEZELEM VAGY FELDOLGOZOM?

Az adatkezelés sok esetben többszereplős cselekmények sorozata. Az adatkezelőn és az érintetten túl a legtöbb esetben más szereplők is részesei a történéseknek. Ezen szerepkörök jó része olyan kategóriába sorolható be, akik valamilyen adatkezelési műveletnek tekinthető cselekményt valósítanak meg, azonban mégsem indokolt őket, illetve cselekményeiket azonos kötelezettségekkel és felelősséggel terhelni, mint az adatkezelőt. Ezen szereplők az adatfeldolgozók, cselekményeik pedig az adatfeldolgozás fogalma alá vonhatók. Cikkünkben ezen két fogalom Adatvédelmi Törvényben (jelenleg ugyanezen tárgyköröket az Infotörvény szabályozza) való megjelenését, illetve változásait mutatjuk be.

ADATFELDOLGOZÁS Az adatvédelmi törvény első szövegváltozata nem határozta meg az adatfeldolgozást abban az értelemben, hogy az az adatokon végzett technikai műveletek elvégzését jelentené. Megjegyzendő, hogy logikailag kellett ilyen kategóriának léteznie, mivel az adatkezelő fogalmánál szerepelt az adatkezelési cselekményeket "mással végeztető" kitétel, ezt a magatartást azonban nem nevesítette a törvényszöveg.

Bő hat ével az Adatvédelmi Törvény hatályba lépése után az Adatvédelmi Törvény fogalmilag és jogkövetkezményeiben is különválasztotta az adatkezelést és az adatfeldolgozást. Az adatfeldolgozás ekkor műveletekként, technikai feladatok elvégzéseként került meghatározásra.

ADATFELDOLGOZÓ A jelenlegi infotörvény "elődjét" jelentő adatvédelmi törvény kezdeti szövege nem tartalmazta az adatfeldolgozó fogalmát.

Bő hat évvel később adatfeldolgozás fogalmával együtt került be az adatfeldolgozó defincíciója. Az adatfeldolgozónak minősüléshez a módosítás a személyes adatok feldoglozásának végzését és adatkezelővel meglévő megbízási szerződést határozta meg. Inkább csak eszmefuttatás, hogy abban az esetben, amennyiben valamely személynek az adatkezelővel vállalkozási, szolgáltatási (pl.: outsource) szerződése áll fenn, az is magával hozza-e az adatfeldolgozói minőséget.

Négy és fél évvel később került módosításra a definíció akként, hogy kiegészült azzal, hogy a jogszabály alapján örténő megbízás alapján végzett adatfeldolgozás.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd


Adatvédelemmel kapcsolatos cikkek:
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya >>>
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya áthúzódó adatkezelések esetén, a területi hatály >>>
 • Adatvédelmi törvény területi hatálya: adatkezelési bújócska >>>
 • Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat definíciója az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatkezelés fogalmának változásai az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó meghatározása az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Adatvédelmi jog, adatvédelmi törvény >>>
 • Adatvédelem: új adatvédelmi törvény 2011 >>>
 • Adatvédelem a Hírközlési Törvény céljai között >>>
 • Adatvédelem és újságírói forrás védelme az Alkotmánybíróság előtt >>>


 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>