1 2 3 4


AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY: SZEMÉLYES ADATOK IDŐUTAZÁSA

Egy jogszabály hatálya alapvetően olyan általános keretet ad a jogszabálynak, amely meghatározozza, hogy mely időben, térben és személyek vonatkozásában alkalmazható, agyis állapíthat meg jogokat és kötelezettségeket. Abban az esetben, amennyiben a jogszabály valamely rendelkezése rá is illene alakire, vagy valamilyen teékenységre, de kívül esik a jogszabály hatályán, akkor a szabály nem alkalmazható. Egy buta példa: ha egy jogszabály például tiltja piros ruha viselését hölgyek számára, azonban egy hölgy mégis megteszi ezt, de a Magyarország területéhez tartozónak nem tekinthető budapesti kínai nagykövetség területén teszi ezt. akkor nem sért szabályt, feltéve, hogy a jogszabály hatálya csak Magyarország területére terjed ki. Ha egy húsz éves hölgy viseli a piros ruhát, de a jogszabály hatálya csak a 19 éves hölgyekre terjed ki, akkor a 20 éves hölgy kívül esik a jogszabály személyi hatályán.

AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY IDŐBELI HATÁLYA Az adatvédelmi törvény eredeti szövege kizárólag az időbeli hatályról rendelkezett: a törvény a kihirdetését köető hatodik hónap első napján lépett hatályba, effektíve 1993. május 1-én. A közérdekű adatok nyilvánosságára és az adatvédelmi biztosra vonatkozó rendelkezések vonatkozásában külön hatálybalépési szabályok voltak az adatvédelmi törvényben.

IDŐBELI HATÁLY ÉS ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS Az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatban az adatvédelmi törvény úgy rendlekezett, hogy határidőt szabott az adatkezelők számára a hatálybalépést megelőzően megkezdett adatkezelések bejelentésére. ez a határidő az adatvédelmi törvény szerint az első adatvédelmi biztos megválasztását követő 3 hónapon belül kellett, hogy megtörténjen. Ennek praktikus indoka az lehetett, hogy az adatévdelmi törvénnyel került létrehozásra az adatvédelmi biztosi tisztség és hozzá kellett bejelenteni az adatkezeléseket, országgyűlés általi megválasztásához, a hivatali szervezet felállításához azonban időre volt szükség és a jogbiztonság érdekében sak ez utánrra lehetett előírni a bejelentések megtételét.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd


Adatvédelemmel kapcsolatos cikkek:
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya >>>
 • Adatvédelmi törvény időbeli hatálya áthúzódó adatkezelések esetén, a területi hatály >>>
 • Adatvédelmi törvény területi hatálya: adatkezelési bújócska >>>
 • Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat definíciója az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatkezelés fogalmának változásai az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó meghatározása az Adatvédelmi Törvényben >>>
 • Adatvédelmi jog, adatvédelmi törvény >>>
 • Adatvédelem: új adatvédelmi törvény 2011 >>>
 • Adatvédelem a Hírközlési Törvény céljai között >>>
 • Adatvédelem és újságírói forrás védelme az Alkotmánybíróság előtt >>>
 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>