1 2 3 4


ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÁS:
KEZELEM VAGY FELDOLGOZOM?

ADATFELDOLGOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉG Az akkor hat éves adatvédelmi törvénybe (időközben "leváltásra" került az infotörvény által) került be először rendelkezés az adatfeldolgozóra vonatkozóan. Addig a törvény csak az adatkezelő és az érintett vonatkozásában tartalmazott rendlekezéseket. Az ekkor bekerüt szabályok az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelősségét határolta el egymástól és fektette le ezek alapjait. A rendelkezések szerint az adatfeldolgozó jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg, praktikusan a két fél közötti szerződésben kerülnek ezek lefektetésre. Kiemelkedő fontosságú, hogy az adatkezelési cselekményekkel kapcsolatos utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatvédelmi törvény koncepciójában az adatfeldolgozó csak technikai műveleteket végez, az adatekezlés "ura" az adatkezelő.
Fontos szabály, hogy az adatfeldolgozó felelős az adatfeldolgozásért, azonban erre csak az tevékenységi körében és az adatkezelő által meghatározott keretek között. A felelősségi köre kiterjed az adatok továbbítására, megváltozátatására, a nyilvánosságra hozatalra, a törlésre.

ITT A FELELŐSSÉG, OTT A FELELŐSSÉG... Kérdéses, hogy a két felelősségi szabály miként alkalmazandó pontosan. Némi ügyvédi logikát kölcsönözve felmerül értlemezési lehetőségként, hogy amennyiben az adatkezelő valamilyen utasítása alapján az adatfeldolgozó műveletet végez a személyes adatokon, akkor az esetlegesen ebből eredő kárigényeként az adatkezelő a felelős, amennyiben az adatfeldolgozó az utasítás keretein belül maradt, illetve azt megfellően hajtotta végre. Más esetkört jelenthet az, amikor az adatfeldolgozó hibásan hajtja végre az adatkezelő utasítását, pl.: pontosan azokat az adatokat hozza nyilvánosságra, emlyeket nem kellett volna. Említendő olyan logikai eset is, amikor az adatfeldolgozó esetlegesen olyan műveletet végez, amelyre nincs jogosultsága, vagy az adatkezelő kifejezetten megtiltotta számára.

ADATFELDOLGOZÓ ATDATFELDOLGOZÓJA Fontos szabály az adatfeldolgozással kapcsolatban, hogy az adatfeldolgozó mást már nem vehet igénybe a feladatai teljesítéséhez.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd

Összes cikk

Összes szakterület

Kapcsolat

Főoldal


Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
infokommunikációs szakjogász
Telefon: 06-30 / 655-8458
Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


Összes cikk >>>
Szakterületek >>>
Szakmai önéletrajz >>>
Kapcsolat >>>
Főoldal >>>