1 2 3 4


HÁLÓZATI SZERZŐDÉSEK ÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK A HÍRKÖZLÉSI TÖRVÉNYBEN

AZONOSÍTÓGAZDÁLKODÁS - TELEFONSZÁMOK KIOSZTÁSA Az azonosítógazdálkodás elsősorban a telefon előfizetői hívószámokkal történő gazdálkodást jelentette a hírközlési jogban. Ennek megfelelően a hírközlési törvényben foglalt felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendeletben került szabályozásra a számozási terv a közcélú távbeszélőszolgáltatások vonatkozásában. A számozási tervben meghatározásra kerültek a hívószámok formátumai mind nemzetközi, mind belföldi viszonylat vonazkoásában, a primer körzetek körzetkijelölő számai is rögzítésre kerültek a miniszteri rendeletben. Emellett szabályozta a rendelet az emelet díjas, a mobil szolgáltatások azonosítószámait is. Szintén ebben a rendeletben kaptak helyet speciális hívószámként a segélyhívószámok és további fontos szolgáltatásokhoz (pl.: csatornázási művek, vízművek, stb.) tartozó hívószámok. Később bekerültek a szabályozásba a kezdetben nem szereplő adathálózati kapcsolási számaira vonatkozó szabályok is. Az ország településeinek primer körzetekbe sorolását külön rendelet tartalmazta.

A HÍRKÖZLÉS ZAVARÁSA - A HÍRKÖZLÉS VÉDELME A hírközlési törvény tartalmazott rendelkezéseket arra az esetre, amennyiben valamely eszköz működtetése a hírközlési eszközök működését zavarta. Ezeket a zavaró eszköz üzemeltetője köteles volt megelőzni. Amennyiben zavar következett be, úgy a zavarforrás üzemeltetője volt azt köteles elhárítani, erre a hatóság kötelezhette. Amennyiben a zavarforrás és annak üzemeltetése jogszerű volt, a hatóság elsősorban más megoldást kellett, hogy alkalmazzon. A költségek viselésében is a jogszerű eszközt jogszerűen alkalmazó személyt védték a rendelkezések, mivel a zavarelhárítás költségei elsősorban a zavarforrás üzemeltetőjét terhelték, kivéve, ha jogszerűen alkamazta az eszközt és az már a megzavart eszköz működtetésének megkezdését megelőzően is üzemeltetés alatt állt.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvéd

További cikkek hírközlés témakörben:
 • Hálózatfajták, koncesszió és koncessziós szerződés a hírközlési törvény első időszakában >>>

 • Hálózati és előfizetői szerződés a Hírközlési Törvényben >>>

 • Beszédcélú és adatátviteli hírközlési szolgáltatások minősége >>>

 • Azonosító- gazdálkodás és hírközlés védelme zavarás esetén >>>

 • Távközlési és hírközlési törvény területi és személyi hatálya >>>

 • A hírközlési törvény célja >>>

 • Frekvencia használati jog megszerzésének általános szabályai >>>

 • Peer-to-peer VoIP megoldások >>>

 • VoIP magánhálózatok >>>

 • Azonosítóhaszná- lat és VoIP hálózatok >>> • Kapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog


 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>