1 2 3 4


SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGE:
BESZÉDCÉLÚ (TÁVBESZÉLŐ/TELEFON) SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI

Jelen cikkünkben a hírközlési szabályozás egy időszakának minőségi követleményeit mutatjuk be, elsősorban a vonatkozó rendelet főbb sarokpontjait érintve, illetve néhány kiragadott példá felvonultatva.

A beszédcélú távbeszélő szolgáltatással szemben a vonatkozó rendelet a 0,3 és 3,4 kHz közötti hangok átvitelét, valamint emellett legalább 2,4 kbit/másodperc adatátviteli sebességet jelölte meg mnimumkövetelményként.

A rendelet meghatározta, hogy mely esetben tekinthető hibásnak a hírközlési szolgáltatás. A szolgáltatónak díjmentes hibabejelentési lehetőséget kellett biztosítania az előfizető számára.

A rendelet meghatározta azt is, hogy milyen jellegű hibákat milyen határidővel kell kijavítania a szolgáltatónak, illetve milyen összegű kötbérre jogosult az előfizető. Pl.: amennyiben előfizetői vonalhiba miatt a készülék néma, úgy az előfizető kötbérre jogosult, ha az adott naptári évben 18 napot meghaladó a hibás működés időtartama, úgy a kötbér mértéke naponta a havi előfizetési díj egyharmad része. A szolgáltatónak azonban lehetősége volt arra is, hogy amennyiben három hónapig nem tudja vállalni a hiba kijavítását, akkor a havi előfizetési díj egyötöd részével történő csökkentésével kompenzálja az előfizetőt. A kötbért vagy díjkedvezményt a szolgáltató a számlában írta jóvá a rendelet szerint.

A hibákat alapesetben három napon belül kellett kivizsgálni. Egyes esetekben a kijavítást – függően a hibajelenségtől és annak okától – egy munkanapon belül volt köteles elvégezni, más esetekben pedig három munkanapon belül kellett kijavítania a hibát a szolgáltatónak.

Kezdetben szerepelt a rendeletben, de később kikerült belőle, hogy a amennyiben az előfizető vitatta a szolgáltatónak a hibával kapcsolatos döntését, úgy a hírközlési felügyelettől kérhette a hibajavítás megfelelőségének megvizsgálását.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvédKapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog • További cikkek hírközlés témakörben:
 • Hálózatfajták, koncesszió és koncessziós szerződés a hírközlési törvény első időszakában >>>

 • Hálózati és előfizetői szerződés a Hírközlési Törvényben >>>

 • Azonosító- gazdálkodás és hírközlés védelme zavarás esetén >>>

 • Távközlési és hírközlési törvény területi és személyi hatálya >>>

 • A hírközlési törvény célja >>>


 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>