1 2 3 4


HÁLÓZATI SZERZŐDÉSEK ÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK A HÍRKÖZLÉSI TÖRVÉNYBEN

HÁLÓZATI SZERZŐDÉSEK A hírközlési szolgáltatókat szerződéskötési kötelezettség terhelte a hálózatok összekapcsolása tekintetében, amennyiben az összekapcsolás közcélú hálózattal való összekapcsolásra vonatkozott. A hálózati szerződések minimum-tartalmát is meghatározta a hírközlési törvény. Ezek közé kezdetben az együttműködési feltétetelek tartoztak, amjd később bekerült a hálózati szerződés célja, illetve a hozzáférési pont(ok) helye.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Ma már kevéssé érthető rendelkezése a hírközlési törvényben, hogy az előfizetői szerződés alapján a szolgáltató 30 napon belül hozzáférési pontot létesít az előfizetőnél. Figyelembe véve azonban, hogy a hírközlési törvény megalkotásakor még a lakosság nagy része nem volt a hálózatokba bekapcsolva, visszatkeintve már látszik a rendelkezés fontossága. Jogilag ezt a hozzáférési-pont létesítési kötelezettséget szerződéskötési kötleezettség egészítette ki, vagyis a szolgáltató nem tagadhatta meg a szerződéskötést néhány esetet kivéve. Ilyen kivételes esetek voltak a díjtartozás fennállása, az egy éven belüli szolgáltatói felmondás, amennyiben erre az előfizető hibájából került sor. A hálózatépítési realitásokkal összefüggésben azonban a hírközlési törvény tartalmazott rendelkezést arra nézve is, amennyiben a szolgáltató nem tudott 30 napon belül hozzáférési pontot létesíteni: ekkor sorsolást kellett tartani. A határidők túllépése esetén a szolgáltató köteles volt kötbért fizetni, ennek napi összege a havi előfizetési díj egyharmada.

Az előfizetői szerződést a szolgáltatás megkezdését megelőzően köteles volt a hírközlési főfelügyeletnek megküldeni, amelynek jóváhagyása volt szükséges, valamint ennek közzététele is kötelező volt. Később ezen szabályok kiegészültek azzal, hogy az előfizetők számára hozzáférhető módon kellett a közzétételt megvalósítani.

Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvédKapcsolódó szakterület:
 • Távközlési jog • További cikkek hírközlés témakörben:
 • Hálózatfajták, koncesszió és koncessziós szerződés a hírközlési törvény első időszakában >>>

 • Hálózati és előfizetői szerződés a Hírközlési Törvényben >>>

 • Beszédcélú és adatátviteli hírközlési szolgáltatások minősége >>>

 • Azonosító- gazdálkodás és hírközlés védelme zavarás esetén >>>

 • Távközlési és hírközlési törvény területi és személyi hatálya >>>

 • A hírközlési törvény célja >>>


 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>