1 2 3 4


ONLINE SZERENCSEJÁTÉK - SZERENCSEJÁTÉK TÖRVÉNY - 2012

A szerencsejáték törvény 2011 szeptemberi legújabb módosítása tisztázza az online szerencsejátékhoz kapcsolódó tevékenységek szabályozását. Jelenleg az online szerencsejáték szervezése – a NAV gyakorlatában- tiltott tevékenységként is értelmezhető, ha az idegen szolgáltatás biztosítója nem rendelkezik engedéllyel Magyarországon. Néhány szerencsejáték tevékenység állami monopólium, néhányuk pedig koncesszió tárgya (így például: lóversenyfogadások, vagy kaszinó fogadások)

ONLINE SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐK STÁTUSZÁNAK TISZTÁZÁSA A szerencsejáték törvény módosítása tisztázza a külföldi szerencsejáték szervezők státuszát. 2012 január 1-től néhány tevékenység liberalizálttá válik, ha biztosítva van a távoli szolgáltatás, ezek a szolgáltatások engedélyköteles eljárás tárgyai. Ez úgy új eleme az engedélyezésnek, hogy az idegen szerencsejáték biztosítók nincsenek teljesen eltiltva attól, hogy szolgáltatásaikat Magyarországon, vagy azon keresztül biztosítsák. Mind a hazai, mind a külföldi szerencsejáték szervezők nyújtahatnak szerencsejáték szolgáltatást Magyarországon, köszönhetően az új törvénynek, amely Január 1-től lép hatályba.

ENGEDÉLY NÉLKÜLI ONLINE SZERENCSEJÁTÉK HOZZÁFÉRHTETLENNÉ TÉTELE Hogy érvényre juttassák és motiválják a szerencsejáték szervezőket hogy tisztázzák a jogi helyzetüket Magyarországon az új törvénymódosítás az online szerencsejátékról biztosítja a lehetőséget a NAV-nak, hogy a elrendelje, hogy a magyar hírközlési szolgáltatók tegyék elérhetetlenné a weboldalukat azon szerencsejáték szervezők vonatkozásában, akik nem állnak a magyar jog engedélye alatt. A magyar hírközlési szolgáltatók kötelesek eleget tenni a NAV határozatának, ennek elmulasztása esetén a hírközlési szolgáltató bírsággal sújtható. Az online lóversenyfogadások és kártyajátékok a törvénymódosítás alapján liberalizált tevékenységgé válnak. Fontos, hogy engedély alapján legyen alkalmazva és hogy a NAV jóváhagyja. Beszerzett engedéllyel kell rendelkezni, ha a távszerencsejátékot Magyarországon szervezik, vagy ha az elfogadója Magyarország területén vesz részt a szerencsejátékban, vagy a szolgáltatás bounds to, különösen azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás elérhető Magyarországon, vagy reklámozzák Magyarország területén.

ENGEDÉLY NÉLKÜLI ONLINE SZERENCSEJÁTÉK ÉRTÉKESÍTÉSE, HIRDETÉSE Reklámozni, eladni és tevékenységeket szervezni szigorúan tilos Magyarországon ha szerencsejáték szolgáltatás nincs engedélyezve Magyarországon.

Ha a reklám a szerencsejáték tevékenységről a NAV engedélye nélkül történik, a kormány ezt a működő Média törvény módosításával hangsúlyozná és megbüntetné az engedély nélkül működő online szervezőt 100 millió Ft-tal (kb. 330 000 EUR), hogy elősegítse a hatékonyabb és működőképesebb ellenőrző rendszer létrehozását.

Az engedély nem hagyható jóvá, ha a jelentkező vagy a vezető tisztségviselők vagy a tulajdonos, aki a szavazati jogok legalább 25%-át birtokolja, büntetett előéletű, a tulajdonos székelye, vagy tartózkodási helye szerinti ország joga alapján, illetve ha büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll. A továbbiakban, ha bárki a fent említettek közül 5 éven belül, a jelentkezés kitöltése előtt szerencsejátékot szervezett engedély nélkül, és ez megállapítást nyert közigazgatási, hatósági vagy bírósági határozatban. Az adóhatóság megtagadja a jelentkezést az online szerencsejáték engedélyezésére, ha a jelentkező 5 éven belül a jelenkezés kitöltése előtt bírságolva volt adó- vagy mulasztási bűntett miatt több mint 2 millió forintra az illetékes államban, és akkor is, ha 1 évvel a jelentkezés kitöltése előtt a kérelmezőnek az illetékes államban köz- vagy adótartozása volt, több mint 2 millió forint értékben, vagy hosszabban, mint 30 nap. Távszerencsejáték esetében az adóhatóság dönt a jelentkezésről az online szerencsejáték engedélyre vonatkozóan 30 napon belül

A 2005. ÉVI LXXXIV. TÖRVÉNY ON-LINE SZERENCSEJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSAI Az adóhatóság 3 éves időtartamra vagy az akadályok elhárulásáig felfüggesztheti a szerencsejáték-szervező engedélyét, ha a szerencsejáték-szervező az állami adóhatóság felhívása, illetve hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértő állapotot fenntartja. Az állami adóhatóság ismételt felhívás esetén szerencsejáték-szervezőt, annak vezetőit vagy vezető tisztségviselőit a szerencsejáték-szervező tevékenységtől legfeljebb 5 éves időtartamra, meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy akár véglegesen is eltilthatják, ha jogszabálysértő állapotot nem szüntetik meg.

Távszerencsejátékot szervező gazdasági társaságnak valamely EGT-állam területén székhellyel és legalább 200 millió forintnak megfelelő összegű jegyzett tőkével kell rendelkeznie.

A szervezőnek igazolnia kell, hogy a külön jogszabályban meghatározott szerencsejáték szervezői gyakorlattal rendelkezik, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság által a külön jogszabályban foglaltak alapján megállapított, magasabb összegű biztosítékot kell nyújtania.

KÜLFÖLDI SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE Ha a szervező Magyarország területén nem rendelkezik székhellyel, meg kell hatalmaznia olyan belföldi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező képviselőt, aki jogosult a cég nevében a hatóságok előtt eljárni és egyben a szervező kézbesítési megbízottjának is minősül. A szervezőnek akkreditált ellenorzo testület által bevizsgált játékrendszert és üzleti rendszert alkalmazni.

ONLINE SZERENCSEJÁTÉK SZERVEREK ELHELYEZÉSE A szolgáltatáshoz használt szervereket EGT országban kell elhelyezni (az Amerikai Egyesült Államok nem megfelelő), de az adatok tárolását Magyarországon is biztosítani kell. Az adatok tárolása lehetséges másik EGT tagállamban is, ha abban az országban is megfelelően ellátják a szerencsejátékok felügyeletét és annak az államnak az adóhatósága és a NAV között megállapodás áll fenn. Ezen felül a szervező köteles az adóhatóság részére hozzáférést biztosítani a szerverhez és az adatokhoz (ügyfél regisztráció, játékosok számláinak adatai, egyenlegek alakulása, játékmenettel kapcsolatos adatok). A szervező köteles minden hónapban jelentést küldeni a NAV-nak.

ONLINE SZERENCSEJÁTÉK ADÓJA A távszerencsejátékok játékadója a tiszta játékbevétel 20%-a. Fontos tisztázni, hogy a távszerencsejáték a kártyajátékra, illetve a lóversenyfogadásokra vonatkozik, de nem tartoznak ide a sportfogadások. Továbbra is vannak nem szabályozott kérdések a szerencsejáték területén belül, így például az online rulett vagy a sportfogadásokra vonatkozó kialakulatlan terület.

PÉNZNYERŐ AUTOMATÁK ADÓJA Pénznyerő automatákra vonatkozó szabályok is módosulnak. Az adófizetés a pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó engedély átvételét követő naptól keletkezik. Az adóhatóság a szerencsejáték-szervező adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az engedélyeit haladéktalanul köteles visszavonni.

Az állami adóhatóság által az I. vagy a II. kategóriába sorolt pénznyerő automaták után játékhelyenként fizetendő játékadó mértéke havi 100.000 Ft-ról 500.000 Ft-ra változik. Az elektronikus kaszinónak minősülő helyiségekben üzemelő pénznyerő automaták után játékhelyenként fizetendő játékadó mértéke pedig havi 700.000 Ft lesz 120.000 Ft helyett. A fenti tételes játékadó mellett 2011. november 1-től kezdve a pénznyerő automata üzemeltetője negyedévente százalékos mértékű játékadó megfizetésére is köteles. Az adó mértéke a pénznyerő automata tárgynegyedévi 900.000 Ft-ot meghaladó bevételének 20%-a, amelyet játékhelyenként kell figyelembe venni. A szabályozásból következően Magyarország online pókerpiaca január 1-jétől szabályozott, a szolgáltatók a NAV engedélyét kötelesek beszerezni a törvényes működéshez.


2011. december
Dr. Kovács V. Gábor
infokommunikációs szakjogász
ügyvédKapcsolódó cikkek:
 • Szerencsejáték törvény - online szerencsejáték


 • Legújabb cikk:
 • -


 • Kapcsolódó szakterületek:
 • Elektronikus kereskedelem joga
 • Szerencsejáték törvény - szerencsejáték jog • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>