1 2 3 4


VÉGELSZÁMOLÁS

A végelszámolás a cég jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás. Végelszámolás lefolytatására – egyes különleges esetek kivételével – a társaság tagjainak elhatározása alapján kerülhet sor. A végelszámolás megindítását 15 napon belül az illetékes cégbíróságnak be kell jelenteni.


A VÉGELSZÁMOLÁS FELTÉTELEI

Végelszámolás lefolytatására akkor kerülhet sor, amennyiben a társaság nem fizetésképtelen, a végelszámolás megindítására vonatkozó döntés meghozatalára nincs lehetőség a fizetésképtelenséget megállapító határozat kézhezvételét követően, ha pedig a végelszámolás ennek kézhezvételekor folyamatban van, úgy az törvény alapján megszűnik.

A végelszámolás a társasági tagjainak határozatával indul. A végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselő(k) jogosultságait a végelszámoló veszi át.


A VÉGELSZÁMOLÁS LEFOLYTATÁSA

A végelszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül a korábbi vezető tisztségviselő(k) záró beszámolót készít(enek), tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről, iratjegyzéket készít, munkaügyi tájékoztatást ad.

A végelszámolás megindításáról szóló határozatban a társasági tagjai végelszámolót jelölnek ki, aki elvégzi a végelszámolás során a törvényben előírt feladatokat.

A végelszámolás során a végelszámoló feladata a végleszámolás megindítása tényének cégbírósági bejegyeztetése, amelyben a jogi képviselet kötelező.

A végelszámolás megindításának tényét a Cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi. A közleményben a Cégbíróság többek között felhívja a társaság esetleges hitelezőit, hogy esetleges követeléseiket a végelszámolónak jelentsék be. A Cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz.

A végelszámoló felméri a végelszámolás alatt álló társaság vagyon helyzetét, a kinnlévőségeket érvényesíti és kifizeti a tartozásokat.

A hitelezői igénybejelentések és a korábbi ügyvezető által készít mérleg alapján a végelszámoló korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a végelszámolás alatt álló társaság legfőbb szerve elé terjeszt. A végelszámolás alatt álló cég végelszámolója jogosult a szerződéseket felmondani, vagy azoktól egyes esetekben elállni.

A végelszámolás alatt a társaság tagjai bármikor lehatározhatják a végelszámolás megszüntetését és a társaság tevékenységének továbbfolytatását.


A VÉGELSZÁMOLÁS BEFELYEZÉSE

A végelszámolás befejezéseként a végelszámoló az adóbevallásokat, mérleget, vagyonfelosztási javaslatot, zárójelentést terjeszt a társaság tagjai elé elfogadásra. A végelszámolás befejezésének feltétele, hogy a cég ellen ne legyen folyamatban bírósági vagy hatósági eljárás. Amennyiben ilyen eljárás van folyamatban, a végelszámolás befejezése érdekében ezen eljárások lezárása szükséges.

A végelszámolás befejeztével a cégnyilvántartásból kérelemmel törtölteni kell.
......


Betéti társaságok,
korlátolt felelősségű társaságok,
részvénytársaságok

megszüntetése, végelszámolás lebonyolításához szükséges okiratok elkészítése, végelszámolás cégbírósági ügyintézéseIdőpont- és adategyeztetés:

06-30/655-8458
kovacsvg@kovacsvg.hu