1 2 3 4


EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS

Az egyszerűsített végelszámolás szabályai megengedik, hogy a cég megszüntetésére ne több lépcsős ügyintézésben kerüljön sor a céglejárás során, hanem egyetlen kérelemmel történjen az elintézése.

Az egyszerűsített végelszámolás során egyetlen kérelem kerül benyújtásra a cégbírósághoz, amelyben egyszerre történik meg a végelszámoló személyének, az egyszerűsített végelszámolás befejezte tényének valamint a törlés iránti kérelem bejelentése.


AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS FELTÉTELEI

Egyszerűsített végelszámolás jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, azaz közkereseti és betéti társaságok esetében folytatható le.

A végelszámolás a társasági tagjainak határozatával indul. A végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselő(k) jogosultságait a végelszámoló veszi át.


A VÉGELSZÁMOLÁS LEFOLYTATÁSA

A végelszámoló az egyszerűsített végelszámolás lefolytatásáról szóló tagi döntést követő 8 napon belül köteles a Cégközlönyben erre vonatkozó közlemény közzétételét kezdeményezni.

Amennyiben valamely hitelezői igény vitatásra kerül, a vitatott igény miatt a hitelező pert indít, vagy 120 napon belül az egyszerűsített végelszámolási eljárás befejezésére nem kerül sor, úgy a végelszámolás általános szabályai szerint köteles a végelszámoló eljárni.
......


Közkereseti társaságok,
Betéti társaságok,

megszüntetése, végelszámolás lebonyolításához szükséges okiratok elkészítése, végelszámolás cégbírósági ügyintézéseIdőpont- és adategyeztetés:

06-30/655-8458
kovacsvg@kovacsvg.hu