1 2 3 4


KFT ÜGYVEZETŐ, KFT TULAJDONOS FELELŐSSÉGE:
MEGTÉVESZTŐ KORLÁTLANSÁG

Jelen cikkünk a felszámolással kapcsolatos ügyvezetői és tulajdonosi felelősség egyes vonulatait mutatja be.

A Csődtörvénynek az ügyvezetői és tulajdonosi felelősségre vonatkozó rendelkezései sokat változtak az elmúlt tíz évben. Korábban sokak által alkalmazott módszerek váltak felelősség forrásává, azonban a köztudatba ezek még nem ivódtak be, Tapasztalatunk szerint sokan pont azzal keverik magukat bajba, hogy általuk tökéletesnek gondolt megoldást alkalmaznak és ez után már csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet helyrehozni az elkövetett hibákat. Tapasztaltunk és sokkal nehezebb dolga van az ügyvezetőnek és a cégtulajdonosnak, ha el akarja kerülni annak látszatát, hogy csalárdul járt el és emiatt komoly marasztaló ítéletet hozzon a bíróság.

Fontos, hogy a legutóbbi időktól kezdve már a tulajdonos is kötelezhető pénzfizetésre az ügyvezető tevékenysége vagy mulasztásai miatt. A vonatkozó jogszabályok mintha ezzel a tulajdonosnak az ügyvezető megválasztásáért és ellenőrzéséért, instrukcióval való ellátásáért való felelősséget ültetnék át speciális csődjogi felelősségi szabályokon keresztül.

Kft eladás utáni felelősség

Évtizedeken keresztül a felszámolási eljárások megindulása előtt sok cég cserélt gazdát, sok esetben külföldi, környező országokbl érkező befektetők vásárolták ezeket a cégeket a tulajdonosoktól. Sok esetben tucatjával... A jelenlegi csődtörvényi rendelkezések ezeket a cégeladásokat gyanúval kezelik, ilyen előfordulása esetén az eladót minden bizonyíték nélkül csalárdul eljártnak tekintik. Az eladónak elhetősége van kimentni magát a felelősség alól, azonban a bírósági ítéletek tanulsága szerint ez csak a legritkább esetben sikeres.

Az elkallódott könyvelési anyagok

A könyvelési anyagok hosszú időn keresztül sok esetben nem kerültek átadásra a felszámolás alá került cégek felszámolói részére. Sokan azt sejtették emögött, hogy a cégtulajdonos vagy ügyvezető azért nem adta át az iratokat a felszámolónak, mert azokban olyan ügyletek is szerepeltek, amelyek egyértelműen az ügyvezető és a tulajdonos felelősségét vonták volna maguk után, így az érintettek inkább eltüntették ezeket. A Csődtörvény szabályai jelenleg az iratok elvesztése esetén vélelmezik az ügyvezető felelősségét. Kimentésre itt is van lehetőség, de nem szokott sikeres lenni. Nem fogadja el a bíróság az elázott, elégett iratok legendáját, illetve azt sem, hogy az anyagok a könyvelőnél vannak, de az ügyvezető nem emlékszik a könyvelő nevére és címére.

Dr. Kovács V. Gábor
csődjogi (felszámolási) szakjogász
ügyvéd


Kapcsolódó cikkek:
 • Felszámolás ügyvéd >>>
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>> • További cikkek felszámolás témában:
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>> • Kapcsolódó szakterület:
 • Felszámolás ügyvéd >>>


 • Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  felszámolási szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu

  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>