1 2 3 4


Felszámolás megindítása, kezdeményezése

A felszámolás a követelések érvényesítésének egy lehetséges eszköze. A felszámolás megindítása sok esetben komoly átgondolást igényel. A jogi képviselet sok esetben kötelező felszámolással kapcsolatban a polgári perrendtartás és a csődtörvény alapján.

Felszámolás kezdeményezése: papír nélkül

Fontos megjegyezni, hogy a felszámolási eljárás megindítása kizárólag elektronikus úton lehetséges, vagyis az eljárás lefolytatására irányuló kérlemet már nem papír alapon kell megküldeni az illetékes törvényszéknek, hanem speciáis szoftverrel kell a kérelmet elkészíteni és benyújtani. Az illeték megfizetése sem az illetékbélyegeknek a kérelemre ragsztásával történik - elektornikus kérelem esetén ez lehetetlen lenne -, hanem átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történik meg az illeték leróvása.

Bíróság illetékessége

A felszámolás kezdeményezése a felszámolás eljárás elrendelése iránti kérelemnek az illetékes törvényszékre történő benyújtásával kezdődik. A kérelem illetékköteles, illetve közzétételi költségtérítés is fizetendő. A felszámolás megindítására irányuló eljárás során a jogi képviselet kötelező. Évtizedeken keresztül sok lehetőséget adott a felszámolás elodázására az illetékességi szabályok kijátszása, az adós székhelyének folyamatos áthelyezése. Ez az ajtó az utóbbi évek jogszabályváltozásai folytán bezárult, így a székhely áthelyezése nem segít a felszámolást késleltetni.

A fizetésképtelenség vizsgálata a csődtörvény alapján

A bíróság a felszámolást kezdeményező kérelmet elsősorban a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint az annak háttérjogszabályát jelentő polgári perrendtartás alapján bírálja el. A bíróság azt vizsgálja elsősorban, hogy a csődtörvény szerint az adós cég fizetésképtlennek minősül-e. A fizetésképtelenséget a bíróság a csődtörvény szabályai szerint bírálja el. A csődtörvény egyértelmáen meghatározza, hogy mikor tekintendő egy cég fizetésképtelennek. ENnek alapján a jogi értelemben vett fizetésképtelenség eltér a köznapi, vagy gazdasági értelemben vett fizetésképtelenségtől. Ez az egyik fontos szempont, amely miatt a jogszabályok előírják a kötelező jogi képviseletet a felszámolás megindításával kapcsolatos eljárásban.

Felszámolás megindítása az adós által

Az adós részéről fontos annak mérlegelése, hogy egyes esetekben az adós ügyvezetőjének kötelezettsége a felszámolás kezdeményezése a cég ellen. Amennyiben a felszámolási eljárás mgindítására irányuló kérelmet az adós cég nyújtja be saját maga ellen, úgy ebben az esetben több irat kötelező benyújtását írja elő a csődtörvény, amelyek hiányában a bíróság nem indítja meg a felszámolást. A bíróság eljárása ebben az esetben is illetékköteles és nem kimentési ok a felszámolás kezdeményezésére vonatkozó csődtörvényi kötelezettség alól, ha az adós cég nem rendelkezik elég pénzzel az illeték megfizetéséhez.

Ügyvédi feladatok a felszámolás megindításával kapcsolatban

Egyes esetekben az ügyéd feladata a felszámolás kezdeményezésével kapcsolatban a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem megszerkesztése, illete a mellékletek megfelelő összerendezése és benyújtása a bíróságnak. Emellett sok esetben a felszámolás megindításáról történő döntéshozatalban is sok esetben szükséges jogi szaktudás. Hitelezői oldalon indokolt áttekinteni a követelésérvényesítésfényében a felszámolással kapcsolatos érdekeket, az esetlegesen kiváltott reakciókat a felszámolás más szereplői részéről. Fontos annak mérlegelése, hogy előreláthatólag milyen döntést hoz a bíróság a felszámolási kérelemmel kapcsolatban. Ez elsősorban a fizetésképtelenség fennállásának vizsgálatával kapcsolatban jelent vizsgálódást a Csődtörvény rendelkezései fényében. Indokolt áttekinteni az időbeliségét az eseményeknek, figyelembe venni, hogy a felszámolás kezdeményezését jelentő kérelem mennyi idő alatt kerül elbírálásra.

Felszámolás és felelősség

Szintén fontos lehet, hogy az adós a felszámolást megelőző időszakban milyen tranzakciókat hajthat végre. Ebben az időszakban speciális szabályok irányadók az ügyvezető által irányított gazdálkodásra, amelyek más megítélést eredményeznek az egyes ügyletek vonatkozásában, mint a hétköznapi, normál gazdálkodás esetén. Sok esetben a mindennapi üzleti tevékenység során szokásos ügylet válhat az ügyvezető felelősségének alapjául, amelyek sok esetben megelepetéssel szolgálnak az ügyvezető számára. Fontos megjegyezni, hogy a tulajdonos sem dőlhet hátra nyugodtan és "engedheti el" az ügyvezető kezét ebben az időszakban, mivel az ügyvezető felelőssége nyomán egyes esetekben a cégtulajdonos is kötelezhető a bíróság által.

Dr. Kovács V. Gábor
csődjogi (felszámolási) szakjogász
ügyvéd


A cikk részei:
 • Felszámolás kezdeményezése: papír nélkül >>>
 • A bíróság illetékessége >>>
 • Fizetésképtelenség vizsgálata a Csődtörvény alapján >>>
 • Felszámolás megindítása az adós által >>>
 • Ügyvédi feladatok a felszámolás megindításával kapcsolatban >>>
 • Felszámolás és felelősség >>>

 • Kapcsolódó cikkek:
 • Felszámolás ügyvéd >>>
 • Egyszerűsített felszámolás és következményei >>>
 • Felszámolási eljárás költségei: a felszámoló kiadásai >>>
 • Felszámolás költségei >>>
 • Felszámolás menete, folyamata a felszámolási vagyon értékesítéséig >>> • A felszámolás megindítása, kezdeményezése cikk részei:
 • Felszámolás kezdeményezése: papír nélkül >>>
 • A bíróság illetékessége >>>
 • Fizetésképtelenség vizsgálata a Csődtörvény alapján >>>
 • Felszámolás megindítása az adós által >>>
 • Ügyvédi feladatok a felszámolás megindításával kapcsolatban >>>
 • Felszámolás és felelősség >>>

 • Egyszerűsített felszámolás és következményei >>>
 • Felszámolási eljárás költségei: a felszámoló kiadásai >>>
 • Felszámolás költségei >>>
 • Felszámolás menete, folyamata a felszámolási vagyon értékesítéséig >>>
 • Összes cikk

  Összes szakterület

  Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  felszámolási szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>