1 2 3 4


FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS ÜGYVÉD:
ÜGYVEZETŐ ÉS TULAJDONOS FELELŐSSÉGE, CSALÁRD ÜGYLETEK

ÜGYVÉDHEZ? CSAK HA BIZTOSAN BAJ VAN...

Felszámolási eljárással kapcsolatban az ügyvéd sok esetben kész helyzettel szembesül. Ez a legtöbb esetben a Csődtörvény rendelkezései alapján szinte kötött pályára kényszeríti az eseményeket és komoly veszteségeket okozhat a cégtulajdonosoknak és az ügyvezetőknek főként - a valójában nem korlátolt - felelősségük révén.

Sokkal szerencsésebb az az eset, amikor már a folyamat legelején ügyvéd kerül bevonásra. Helytelen lehet azt gondolni, hogy az önfelszámolási kérelem benyújtása, vagy a felszámolási eljárás lefolytatása irámti kérelemről szóló bírósági értesítés és nyilatkozattételi felhívás az első pont, amikor érdemes ügyvédhez fordulni. A Csődtörvény alapján a felszámolási eljárás kezdő időpontja, illetve a felszámolási kérelem benyújtása fontos fordulópontok a felszámolás menetében. Ezen időpontoktól visszfelé számítódik több megtámadási határidők, illetve felelősségi alakzatok érvényesíthetősége. Ezek a határidők sokszor több évesek, vagyis a felszámolás kezdő időpontja előtt akár több évvel megtett intézkedések miatt is felelősségre vonható az ügyvezető. Ezek alapján sok tekintetben késő lehet ügyvédhez fordulni a felszámolási kérelemről szóló bírósági értesítés - pontosabban végzés arról, hogy az adós nyilatkozzon arról, hogy a felszámolási eljárás elrendelése iránti kérelemben foglaltakat vitatja-e - kézhezvételekor.

ÜGYVEZETŐ ÉS TULAJDONOS FELELŐSSÉGE, CSALÁRD ÜGYLETEK

A felszámolást megelőző időszakban is fontos jogilag, felelősségi szempontból értékelni a felmerülő üzleti lehetőségeket. Sok olyan tranzakció van, amelyek teljesen mindennapinak tűnnek az üzleti életben, az ügyvezetőt távolról sem csalárd szándék irányította, azonban jogilag a felszámolási eljárást megelőző időszakban az ügyvezető felelősségét alapozza meg és az ügyvezető marasztalását alapozza meg egy perben.

Szintén fontos a felszámolási eljárás megindulásától kezdve figyelembe venni a jogszabályi - elsősorban csődtörvényi - előírásokat, mivel ebben az időszakban több olyan ügyvezetői magatartás van, amelynek eredménye az, hogy a bíróság vélelmezi akár egy ügylet csalárd mivoltát, akár az ügyvezető felelősségét. Ilyen helyzetben az ügyvezető kimentheti magát, azonban a feldolgozott több ezer oldalnyi bírósági ítéletek alapján ez a legtöbb esetben eredménytelen.

Természetesen tűri a vitát az, hogy vajon helyes-e, ha az általános üzleti gondolkodástól eltérően értékel egy-egy ügylettípust a jog - különösen a csődtörvény - , s szemben az általános üzleti elgondolásokkal a bíróság megállapítja a felelősségét az ügyvezetőnek, miközben ő saját megítélése és sok esetben több évtizedes tapasztalata szerint helyesen, csalárd szándék nélkül járt el. Ez a vita azonban nem változtat a jogszabályokon és az ügyvezető felelősségi perek kimenetelén sem.

FELSZMÁMOLÁSI ELJÁRÁS - ÜGYVÉDI KÉPVISELET, TANÁCSADÁS

Az ügyvédi feladatok a felszámolással kapcsolatban sokrétűek. Ide tartoznak az adós elleni felszámolási eljárás megindítása lehetőségének és kihatásainak értékelése, amelynek részének kell lenni az adós fizetésképtelenségének vizsgálata, az adós alternatíváinak, a felszámolási kérelmre való reakciónak felmérése. A felszámolási eljárás megindítására vonatkozó döntés megszületését követően ügyvéd állítja össze és nyújtja be az adós elleni felszámolási kérelmet. A bíróság különböző hiánypótlási és nyilatkozattételi felhívásainak történő eleget tétel is jellemzően az ügyvéd feladatai közé tartozik.

Amennyiben az adós maga kívánja a felszámolási eljárás megindítani magával szemben, úgy szintén fontos az előzetes elemzés, illetve a felelősségi szempontok megvizsgálása is.

FELSZÁMOLÓ JOGSZERŰTLEN LÉPÉSEI/MULASZTÁSA

A felszámolási eljárás során a hitelező oldalán az ügyvéd egyrészt a felszámoló tevékenységét és annak jogszerűségét követi figyelemmel, illetve jogsértés esetén a csődtörvény adta jogorvoslati kérelmek elkészítése és benyújtása. A hitelező oldalán való ügyvédi közreműködésne fontos része lehet az ügyvezetői felelősség érvényesítése, illetve a felszámolást megelőző időszakban kötött ügyletek megtámadása.
Dr. Kovács V. Gábor
csődjogi (felszámolási) szakjogász
ügyvédA cikk részei:
 • Ügyvédhez? Csak ha biztosan baj van... >>>
 • Ügyvezető és tulajdonos felelőssége, csalárd ügyletek... >>>
 • Ügyvédi képviselet, tanácsadás >>>
 • Felszámoló jogszerűtlen magatartása... >>>

 • Kapcsolódó cikkek:
 • Felszámolás ügyvéd >>>
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>> • A cikk részei:
 • Ügyvédhez? Csak ha biztosan baj van... >>>
 • Ügyvezető és tulajdonos felelőssége, csalárd ügyletek... >>>
 • Ügyvédi képviselet, tanácsadás >>>
 • Felszámoló jogszerűtlen magatartása... >>> • További cikkek felszámolás témában:
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>> • Kapcsolódó szakterület:
 • Felszámolás ügyvéd >>>


 • Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  felszámolási szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>