1 2 3 4


FELSZÁMOLÁS MENETE, FOLYAMATA:
ÜGYVEZETŐI NYILATKOZATTÉTEL, KÖVETELÉSBEJELENTÉS, ÁRVERÉS

A felszámolás alapvetően kettő részre osztható: a bíróság előtt folyó megindítási szakasz, amelyben a fizetésképtelenség vizsgálatával elbírálja a felszámolás lefolytatására irányuló kérelmet. A felszámolás második szakasza a felszámoló által elvégzett lefolytatási szakasz. Cikkünkben ennek főbb lépéseit tekintjük át.

ÜGYVEZETŐI NYILATKOZATTÉTEL A FELSZÁMOLÁS FOLYAMATA SORÁN:
BŰVÉSZEK ELŐNYBEN

A felszámolás menetének első lépése a felszámolás szempontjából az, hogy a felszámolóbiztos felhívja az ügyvezetőt a csődtörvényben meghatározott kötelezettségei teljesítésére. Ez a leggyakrabban tértivevényes levélben történik. Néhány ügyvezető próbálkozik azzal, hogy szándékosan elszaboltálja a felhívás átvételét és a felszámolás menetén kívül maradjon. Az ügyvezető azonban sikeresen nem hivetkozhat arra, hogy ő a kötelezettségeiről nem tudott, ez nem befolyásolja a kötelezettségek elmulasztásához fűződő negatív jogkövetkezményeket.

Az ügyvezető ara sem hivatkozhat alappal, hogy nem is tudott arról, hogy az általa vezetett cég felszámolás alá került, hiszen a Cégjegyzékben is közzétételre kerül a felszámolás elrendeléséről szóló végzés tartalma, illetve bejegyzésre kerül a felszámolás elrendelése. Az ügyvezetőnek küldött felhívás elsősorban a cég iratainak, illetve a cégvagyonra vonatkozó információk és magának a cégvagyonnak az átadására vonatkozik.

A felhívásban foglaltak nem teljesítése az első fordulópont a felszámolás folyamatában, amelynél lehetőség van az ügyvezetővel szemben bírság kiszabására. Ennél komolyabb jogkövetkezmény, hogy nemteljesítés esetén az ügyvezető kötelezhető a magánvagyona terhére a cég tartozásainak megfizetésére.

Az ügyvezetők sok esetben óckodnak a nyilatkozattételtől, mivel ebben az esetben számot kellene adniuk a sajátjukként kezelt cégvagyonról, amely valamilyen (sok esetben ügyvédi segítséggel előkészített) bűvészmutatvány eredményeként már nem a cég tulajdona. EZ a helyzet alapvetően kétarcú: a hitelezők helyzete első ránézésre kevés jóval kecsegtet, de számos eredményes lehetőségük van, másrészt az ügyvezető kényelmesnek látszik, de sok kockázatot rejt magában, amit egy felkészült ügyvéddel rendelkező hitelező az előnyére fordíthat.

A felszámolás menetében a következő lépés a cég vagyonának felmérése, amely elsősorban az ügyvezető nyilatkozatain, illetve közhiteles nyilvántartásokon alapulhat. Az ügyvezetőt nem teljeskörű adatszolgáltatás esetén szintén a fenti jogkövetkezmények súlythatják. A vagyon felmérése körében a felszámoló mind az aktív, mind a passzív vagyont felméri.

KÖVETELÉSEK BEJELENTÉSE A FELSZÁMOLÁS MENETÉBEN: LÉNYEGTELENNEK LÁTSZÓ BUKTATÓ

Fontos, hogy a hitelezőknek a felszámolóbiztosnál be kell jelenteniük az adós céggel szemben fennálló követeléseiket. Ezeket a felszámolóbiztos megvizsgálja és nyilvántartásba veszi, amennyiben a bejelentett követelés jogalapját, összegszerűségét megfelelően bizonyította a bejelentő. A felszámolás menete során ekkor történik meg a követelések kategóriákba sorolása is, amelytől nagyban függ az, hogy mekkora esélye van a hitelezőnek a követelés megtérülésére a felszámolás folyamatában. A követelés bejelentése butkatója lehet a hitelező követelése érvényesítésének, mivel elmaradása esetén a csődtörvény alapján az igényérvényesítés lehetősége elveszhet.

A felszámolás menetének következő lépése a felszámolási nyitómérleg elkészítése, amely a felszámoló kötelezettsége a csődtörvény alapján. A nyitómérlegben már szerpeenek az aktív és passzív vagyonelemek, amely már enged következtetni a lehetséges megtérülésre, illetve annak mértékére.

A FELSZÁMOLÁSI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE: ÁRVERÉS, PÁLYÁZAT

A felszámolás folyamatában az eddigi lépések alapján felmért vagyon értékesítését a felszámoló hajtja végre. A felszámolás menete során történő értékesítés kötelezően elektronikus úton történik, pályázat vagy árverés formájában. Az árverési, pályázati felhívás is elektronikus formában kerül közzétételre. A pályázatok, árverési licitek is elektronikus úton tehetők meg, illetve ugyanígy történik meg az eredmény kihirdetése is.

A felszámolás menetének további lépéseiről következő cikkünkben olvashat.





Dr. Kovács V. Gábor
csődjogi (felszámolási) szakjogász
ügyvéd


A cikk részei:
 • Ügyvezetői nyilatkozat a felszámolás folyamata során >>>
 • Követelések bejelentése a felszámolás menetében >>>
 • Felszámolási vagyon értékesítése árverés, pályázat >>>

 • Kapcsolódó cikkek:
 • Felszámolás ügyvéd >>>
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>>






































































 • A cikk részei:
 • Ügyvezetői nyilatkozat a felszámolás folyamata során >>>
 • Követelések bejelentése a felszámolás menetében >>>
 • Felszámolási vagyon értékesítése árverés, pályázat >>>

 • További cikkek felszámolás témában:
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>>



 • Kapcsolódó szakterület:
 • Felszámolás ügyvéd >>>


 • Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  infokommunikációs szakjogász
  felszámolási szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu

  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>