1 2 3 4


FELSZÁMOLÁS KÖLTSÉGEI: ILLETÉK, BÍRSÁGOK, ÜGYVEZETŐ ÉS TULAJDONOS FELELŐSSÉGE

Ha a felszámolás költségeiről beszélünk többféleképpen is értelmezhetjük azt.Egyrészrőla felszámolás elrendelésével kapcsolatban felmerült költségeket érthetjük alatta, másrészt a felszámoló eljárásával kapcsolatos költségek is nevezhetők felszámolási költségnek. Jelen cikkünkben az előzőel foglalkozunk, míg a felszámoló által felszámított költségeket következő cikkünk mutatja be: Felszámolási eljárás költségei: a felszámoló kiadásai >>>

FELSZÁMOLÁS KÖLTSÉGEI AZ ELJÁRÁST KÉRELMEZŐ HITELEZŐ OLDALÁN

Az első értelmezésben ez a hitelező oldalán az adósa felszámolásával kapcsolatban felmerülő költségeket jelenti. Sajnos a hitelező esetében a leghosszabb a költségek listája. Már a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáig is több költségelem merül fel.

Az első ilyen elem a felszámolás illetéke, amely az utóbbi évtizedekben több alkalommal került emelésre, amely jelen cikk írásakor 80.000 Ft mértékű. A második költségelem a sokáig nem szabályozott közzétételi költségtérítés, amelyet a felszámolási eljárás elrendelése iránti kérelemnek való helyt adás esetén a Cégközlönyben történő közzétételre tekintettel rendelik a jogszabályok megfizetni. A hitelező által benyújtott felszámolási kérelem elbírálására irányuló eljárásban a jogi képviselet kötelező, így a hitelezőnek jellemzően ügyvédi munkadíjjal is számolnia kell.

Fontos, hogy ezeknek a költségeknek a viseléséről a bíróság dönt a kérelmet elbíráló végzésben. A legtöbb esetben a bíróság úgy rendelkezik, hogy az adóst kötelezi viselni ezeket a hitelező oldalán felmerült költségeket.

FELSZÁMOLÁSI KÖLTSÉGEK AZ ADÓS MAGA ELLEN KÉRT FELSZÁMOLÁSA ESETÉN

Amennyiben egy cégtulajdonos, ügyvezető dönt úgy, hogy mint adós kérelmezi a cége ellen a felszámolási eljárás megindítását, úgy a fent említett eljárási illetékkel szintén számolnia kell. A közzétételi költségtérítés is szintén fizetendő az ilyen esetekben. Ügyvédi munkadíjjal is számolnia kell az adósnak, hiszen ha a felszámolási kérelmet az adós nyújtja be, akkor is kötelező a jogi képviselet, amit a legtöbb esetben ügyvéd útján teljesítenek a cégek.

ADÓS KÖLTSÉGEI A HITELEZŐ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT FELSZÁMOLÁSBAN

Első ránézésre a legkevesebb költséggel az az adós szembesül, amely ellen valamely hitelezője nyújtotta be a felszámolási kérelmet. Ebben az esetben ugyanis a hitelező már befizette az illetéket és a költségtérítést és magát az adós cégnek a felszámolása során a cégvagyon fleszámoló általi érvényesítéséből befolyt vételárra terhelődnek ezek a költségek, vagy a hitelező oldalán maradnak.

Az adós ügyvezetője, tulajdonosa oldalán jogi értelemben vett költségként merülhet fel, az a bírósági szakaszban felmerülő ügyvédi munkadíj, amennyiben őket ügyvéd képviseli. Gazdasági értelemben ide számolandó viszont az esetleges csődjogi felelősség miatti marasztalás összege is , amelyet magánvagyonuk terhére kötelesek megfizetni (a peres eljárásban képviseletet ellátó ügyvéd munkadíjával együtt).

Bár említettük, hogy az adós számára olcsónak tűnik, hogy a felszámolást a cég valamely hitelezője kezdeményezi, ez azonban könnyen sokba kerülhet, mivel nagyban hozzájárulhat az ügyvezető és a tulajdonos(ok) felelősségének megállapításához, ha nem kezdeményezi kellő időben saját maga a felszámolást.

Az adós ügyvezetőjének, tulajdondosainak (nem jogi értelemben vett) költségeit növelheti, ha az ügyvezető nem teljesíti a csődtörvény által rá rótt terheket. Egyrészt, ha a kötelezettségek nem teljesítése plusz költséget okoz a felszámolás során, ezek megtérítésére is kötelezhető az ügyvezető. Másrészt a cég tartozásaiért való felelősségen kerezsztül növelheti a tuladonosok és ügyvezetők terheit, másrészt pedig bírsággal is súlythatóa kötelezettségeket nem teljesítő ügyvezető.

Dr. Kovács V. Gábor
csődjogi (felszámolási) szakjogász
ügyvéd


A cikk részei:
 • Felszámolás koltsegei az eljárást kérelmező hitelező oldalán >>>
 • Felszámolási költségek az adós maga ellen kért felszámolása esetén >>>
 • Adós költségei a hitelező által kezdeményezett felszámolásban >>>

 • Kapcsolódó cikkek:
 • Felszámolás ügyvéd >>>
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>>
 • Egyszerűsített felszámolás és következményei >>>
 • Felszámolási eljárás költségei: a felszámoló kiadásai >>>
 • Felszámolás menete, folyamata a felszámolási vagyon értékesítéséig >>>


 • A felszámolás költségei cikk részei:
 • Felszámolás koltsegei az eljárást kérelmező hitelező oldalán >>>
 • Felszámolási költségek az adós maga ellen kért felszámolása esetén >>>
 • Adós költségei a hitelező által kezdeményezett felszámolásban >>>

 • További cikkek felszámolás témában:
 • Felszámolás megindítása, kezdeményezése >>> • Kapcsolódó szakterület:
 • Felszámolás ügyvéd >>>


 • Kapcsolat

  Főoldal


  Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda
  Dr. Kovács V. Gábor ügyvéd
  felszámolási szakjogász
  Telefon: 06-30 / 655-8458
  Mail: kovacsvg@kovacsvg.hu


  Összes cikk >>>
  Szakterületek >>>
  Szakmai önéletrajz >>>
  Kapcsolat >>>
  Főoldal >>>